Riolering
De aanleg of vernieuwing van rioleringsstelsels vraagt om een goede voorbereiding en een professionele aanpak. Wij zijn gespecialiseerd in het aanleggen van alle soorten maten riolen met minimale …

Lees meer

Grondwerk
Voor het graven van watergangen, bouwrijp maken van terreinen, aanleg van wegen is grondverzet nodig. Grondwerk vormt de basis voor een goede infrastructuur. Kroeze Infra beschikt over jarenlange …

Lees meer

Bestratingen
Een goed aangelegde bestrating is het visitekaartje voor uw woonwijk, parkeerplaats en industrieterrein. Wij zijn gespecialiseerd in het aanleggen van half verhardingen in steden en industrieterrei…

Lees meer

Bitumineuze verhardingen
Asfalteringswerk is een belangrijk onderdeel van onze wegenbouwtak. Wij hebben contracten met zeer gerespecteerde onderaannemers voor het aanbrengen van asfalt. Ook kleinschalige projecten zoals er…

Lees meer

Bodemsanering
Kroeze Infra beschikt over diverse methodieken om droge- en natte bodemverontreinigingen te saneren. Traditioneel en in-situ met bijvoorbeeld bodemluchtextractie. We saneren industrielocaties, water…

Lees meer

Betonwerk
Het realiseren van betonwerken behoort tot onze jarenlange expertise. Bruggen, viaducten, onderdoorgangen worden op vakkundige wijze uitgevoerd. Ook parkeerkelders, terreinverhardingen en gemalen w…

Lees meer

Bezoekadres: Parkweg 33, 4153 XK Beesd | Postadres: Postbus 87, 4153 ZH Beesd
Tel.: 0345-684475 | Algemeen mailadres:
info@kroezeinfrabv.nl

KvK 34168885 | BTW nummer: NL8106.92.193.B.01

Momenteel hebben wij de maatregelen binnen Kroeze Infra bv aangepast op het aangescherpte protocol van het RIVM.

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende maatregelen doorgevoerd:

 • Zijn kantoorbezettingen aangepast zodat er niet meer dan 3 personen werkzaam zijn binnen één ruimte
 • Is de onderlinge werkafstand aangepast naar minimaal 1,5 meter
 • Binnen de gebouwen posters m.b.t (hygiëne) maatregelen zijn opgehangen
 • Alle medewerkers door middel van een schrijven in kennis zijn gesteld van deze (hygiëne) maatregelen
 • Alle medewerkers door middel van een schrijven in kennis zijn gesteld m.b.t herkenning symptomen Corona
 • Er is een extra toolbox gehouden met als onderwerp “Veilig omgaan met rioolwater i.v.m. coronavirus”
 • Wij hebben gezorgd voor voldoende water, zeep en papieren handdoekjes op de projecten en op kantoor

De projecten kunnen openblijven en kan er doorgewerkt worden. Maar wij nemen wel de volgende aandachtspunten in acht:

 • Maak samen met de verschillende partijen afspraken over wat iedereen moet doen om de kans op het overdragen van corona zo laag mogelijk te houden.
 • Ga niet naar het werk bij hoesten, keelpijn, neusverkoudheid of koorts.
 • Leef de hygiëneregels goed na: minimaal dagelijkse schoonmaak van toiletten, deurklinken en gezamenlijk gebruikte apparatuur is noodzakelijk. Instrueer medewerker het eigen gezicht zo weinig mogelijk aan te raken.
 • Zorg voor voldoende water, zeep en papieren handdoekjes. Was de handen meerdere keren per dag.
 • Splits groepen tijdens de pauzes, ga niet dicht naast elkaar zitten (1,5 meter afstand)
 • Wij laten de werknemers zo veel mogelijk met eigen vervoer naar de bouwplaats gaan.
 • Wij laten de werknemers zoveel mogelijk in dezelfde teams en op dezelfde locaties werken, zodat men niet telkens met anderen in contact komt.
 • Beperk contacten met externen zo veel als mogelijk.
 • Spreek elkaar aan op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag, zoals naar het project komen met verkoudheidsklachten. Meld deze situaties daarna direct bij de leidinggevende en zoek naar een oplossing. Als het niet lukt om hier serieus mee om te gaan: overweeg dan om de medewerkers tijdelijk van het project te halen.
 • Het is belangrijk contact te vermijden en 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
 • Dichtbij elkaar werken is acceptabel als het voor het werk echt nodig is en maar kort duurt. Werk in ieder geval per keer niet langer dan 5 minuten per keer binnen 1,5 meter van elkaar.
 • Beschermende handschoenen zijn over het algemeen niet nodig. Nadeel van handschoenen is dat men (vooral als de handschoenen lang worden gedragen en het een gewoonte is) alsnog allerlei oppervlakken en het gezicht gaat aanraken. Bij korte werkzaamheden met extra risico’s (bijvoorbeeld wanneer men spullen aan elkaar moet doorgeven), kunnen wegwerphandschoenen waar het virus niet doorheen komt wel hulp bieden. Raak tijdens dit werk het gezicht niet aan. Veel handen wassen blijft noodzakelijk.