Riolering
De aanleg of vernieuwing van rioleringsstelsels vraagt om een goede voorbereiding en een professionele aanpak. Wij zijn gespecialiseerd in het aanleggen van alle soorten maten riolen met minimale …

Lees meer

Grondwerk
Voor het graven van watergangen, bouwrijp maken van terreinen, aanleg van wegen is grondverzet nodig. Grondwerk vormt de basis voor een goede infrastructuur. Kroeze Infra beschikt over jarenlange …

Lees meer

Bestratingen
Een goed aangelegde bestrating is het visitekaartje voor uw woonwijk, parkeerplaats en industrieterrein. Wij zijn gespecialiseerd in het aanleggen van half verhardingen in steden en industrieterrei…

Lees meer

Bitumineuze verhardingen
Asfalteringswerk is een belangrijk onderdeel van onze wegenbouwtak. Wij hebben contracten met zeer gerespecteerde onderaannemers voor het aanbrengen van asfalt. Ook kleinschalige projecten zoals er…

Lees meer

Bodemsanering
Kroeze Infra beschikt over diverse methodieken om droge- en natte bodemverontreinigingen te saneren. Traditioneel en in-situ met bijvoorbeeld bodemluchtextractie. We saneren industrielocaties, water…

Lees meer

Betonwerk
Het realiseren van betonwerken behoort tot onze jarenlange expertise. Bruggen, viaducten, onderdoorgangen worden op vakkundige wijze uitgevoerd. Ook parkeerkelders, terreinverhardingen en gemalen w…

Lees meer

Bezoekadres: Parkweg 33, 4153 XK Beesd | Postadres: Postbus 87, 4153 ZH Beesd
Tel.: 0345-684475 | Algemeen mailadres:
info@kroezeinfrabv.nl

KvK 34168885 | BTW nummer: NL8106.92.193.B.01

In verband met de bouwvak zijn wij gesloten van
vrijdag 26 juli 2024 t/m vrijdag 16 augustus 2024.

Maandag 19 augustus 2024 zijn wij vanaf 8.00 uur
weer bereikbaar.