Aanleg verbindingsweg Cornelisland fase 5 te Ridderkerk

Opdrachtgever
Gemeente Ridderkerk
Duur van het werk
juni 2017 tot medio november 2017
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 773.000,–

Op 10 mei 2017 ontvingen wij de opdracht voor het uitvoeren van de Aanleg verbindingsweg Cornelisland fase 5 van de gemeente Ridderkerk.

Het werk is gelegen aan de Schaapherderweg in het nieuwe bedrijventerrein Cornelisland van de Gemeente Ridderkerk. Cornelisland is een nieuw bedrijventerrein die in de oksel van de A15 en A16 in ligt. Dit project maakt deel uit de realisatie van het hiervoor genoemde bedrijventerrein. Dit deel betreft de aansluiting van de verbindingsweg met de Euroweg, Schaapherderweg en kruising met de op- en afrit van de A15.

Het werk is aan ons gegund op basis van de laagste prijs uit een meervoudig onderhandse aanbesteding en zal medio juni 2017 starten en zal medio november 2017 worden opgeleverd.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Grondwerkzaamheden
  • Verwijderen verhardingen
  • Funderingswerkzaamheden
  • Aanbrengen verhardingen
  • Aanbrengen duikers
  • Rioleringswerkzaamheden
  • Aanbrengen markeringen
  • Groen werkzaamheden
  • Toepassen verkeersmaatregelen