Dichterswijk West WRM restant te Utrecht

Directie
Gemeente Utrecht, afdeling Stadswerken
Duur van het werk
05-12-2013 t/m 12-05-2014
Soort werk
GWW / Beton
Aanneemsom
€ 618.000,–

Op 7 november 2013 heeft Kroeze Infra de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van bestek 13S054.
Het project is gelegen tussen de appartementen van het Rolderdiephof en het Merwedekanaal en tussen de Heycopstraat en de Voorsterbeeklaan in Utrecht.

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

  • Opruimwerkzaamheden
  • Opbreken van bestaande verhardingen
  • Uitvoeren grondwerk
  • Aanleg afwateringsvoorzieningen
  • Aanbrengen riolering
  • Aanbrengen verhardingen
  • Verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair en openbare verlichting
  • Aanbrengen van stalen damwanden
  • Aanbrengen van in het werk gestort deksloof en prefab beton hangschorten voorzien van metselwerk
  • Aanbrengen diversen beplantingen

Het project is mede verworven op basis van EMVI criteria waarin omgevingsmanagement een belangrijke rol speelt.
De toegangsroute tot het project ligt door een nieuwe wijk, waarin een basisschool ligt. Om de risico’s te beperken, met betrekking tot veiligheid en overlast voor omwonende, heeft Kroeze Infra een plan opgesteld, waarin doordacht te werk is gegaan met betrekking tot transportroutes.

Kroeze Infra heeft ervoor gekozen om een groot deel van de benodigde materialen via een aangrenzende water aan te voeren. Dit veroorzaakt minder overlast, verhoogt de veiligheid en draagt ook bij aan duurzaam ondernemen -> minder transport beweging is minder CO2 uitstoot.