Duindorp Restproject Riolering te Den Haag

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag
Duur van het werk
januari 2019 – oktober 2019
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 2.951.000,–

Op 20 november 2018 ontvingen wij vanuit de gemeente Den Haag de opdracht voor het uitvoeren van bestek 2018.091.014. Duindorp Restproject Riolering.

Door de gemeente Den Haag is een selectieleidraad geschreven met bijbehorende bijlagen die op de markt aansluiten, waardoor de administratieve lasten van de gegadigden wordt beperkt.
Kroeze Infra bv heeft de benodigde stukken ingediend voor de selectie en is daarmee tot een van de 5 gegadigden gekomen. Daarna hebben zij de gunningsleidraad en overige aanbestedingsstukken mogen ontvangen om tot een inschrijving te komen.

Het gunningscriterium voor deze aanbesteding was de inschrijving met de “beste prijs-kwaliteitsverhouding”. Ons Plan van Aanpak welke bij aanbesteding is ingediend is door de opdrachtgever zeer goed beoordeeld. Er is dus goed ingespeeld op de wensen van de opdrachtgever, ondernemers en bewoners. Met name op de punten bereikbaarheid en duurzaamheid hebben we goed gescoord.

Om de bewoners goed te informeren is een omgevingsmanager aangesteld welke de bewoners per fase zal informeren, welke eventuele vragen of klachten zal beantwoorden en welke stakeholders die in het voortraject al zijn benaderd zal voorzien van actuele informatie.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Opbreken van verhardingen en kantopsluitingen
  • Verrichten van grondwerkzaamheden
  • Verwijderen van riolen van beton en PVC
  • Aanbrengen van riolen van beton en PP over een lengte van ca. 3200m1
  • Persen van een riool onder de trambaan
  • Relinen van riolen van beton 445m1
  • Verwijderen en aanbrengen van huis- en kolkaansluitingen
  • Pasmaken en aanbrengen van kantopsluitingen
  • Aanbrengen van (asfalt) verhardingen
  • Verkeersmaatregelen en bijkomende werkzaamheden

Naast onze werkzaamheden zal er nieuwe openbare verlichting worden aangebracht.
Deze werkzaamheden zullen op onze werkzaamheden worden afgestemd en in de planning worden opgenomen, zodat de overlast voor de bewoners zal worden beperkt.