Herinrichting Botenbuurt te Schiedam

Opdrachtgever
Gemeente Schiedam
Duur van het werk
27 oktober 2014 – eind juni 2016
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 2.947.000,– 

Op 26 september 2014 heeft de Gemeente Schiedam het werk “Herinrichting Botenbuurt te Schiedam” besteknr. 14-321-1120 definitief gegund aan Kroeze Infra bv.

Het werk wordt in 5 fasen uitgevoerd, waarbij er vanuit het midden naar buiten toe wordt gewerkt gebruik makend per fase van één van vijf in- en uitgangen van de wijk. Hierdoor wordt overlast in de wijk tot een minimum beperkt. Kenmerkend is dat er op veel plaatsen grote zettingen (verzakkingen) zijn ontstaan. Om deze reden wordt in fase 1 een deel van de ophoging uitgevoerd met lichte bouwmaterialen waaronder EPS (piepschuim).
Op 27-10-2014 is daadwerkelijk gestart met de voorbereiding en uitvoering in Fase 1.

De werkzaamheden zullen bestaan uit:

  • Verwijderen van de bestaande bestrating
  • Verwijderen van de bestaande riolering
  • Aanbrengen van nieuwe riolering (gescheiden rioolstelsel) en drainage
  • Vervangen van de huisaansluitingen
  • Aanbrengen bestrating
  • Aanbrengen asfalt in het fietspad
  • Vervangen van beschoeiing
  • Onderhoud aan 2 houten bruggen
  • Vervangen van een vlonder
  • Vervangen openbare verlichting

Tegelijkertijd zullen de NUTS-bedrijven hun dienstleidingen in het gebied gaan aanpassen.