Herinrichting Driehoefijzersstraat en Hoofdstraat te Zevenbergschen Hoek

Opdrachtgever
Gemeente Moerdijk
Duur van het werk
mei 2018 tot en met maart 2019
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 1.555.000,–

Van de gemeente Moerdijk hebben wij de opdracht ontvangen voor de uitvoering van bestek
2017-05 “Herinrichting Driehoefijzersstraat en Hoofdstraat” te Zevenbergschen Hoek.

De leefbaarheid van de kern Zevenbergschen Hoek staat onder druk door het sluipverkeer van de A16. De route door het centrum wordt door velen gebruikt om de files op de A16 en A58 te omzeilen. Door de herinrichting van de Driehoefijzersstraat en Hoofdstraat zal sluipverkeer geweerd gaan worden uit de dorpskern.

Naast onze werkzaamheden zullen er door de nutsbedrijven kabels en leidingen worden vervangen/verlegd en openbare verlichting worden vervangen Deze werkzaamheden worden afgestemd op de werkzaamheden van Kroeze Infra . Dit om de overlast voor de bewoners tot een minimum te beperken en de voorgang van het werk te waarborgen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Opschonen van het terrein
 • Ontgraven, vervoeren en verwerken van grond;
 • Uitvoeren en aanbrengen van bemalingen
 • Verleggen van kabels en leidingen
 • Verwijderen en aanbrengen van rioleringen en kolkaansluitingen
 • Verwijderen en aanbrengen van riolering
 • Verwijderen en aanbrengen van kolken en putten
 • Frezen en zagen van asfaltbeton
 • Opbreken van asfaltbetonverhardingen, funderingen, bestratingen en kantopsluitingen
 • Aanbrengen van steenmengselfunderingen, asfaltbetonverhardingen, bestratingen en kantopsluitingen
 • Verwijderen en aanbrengen van markeringen en bebordingen
 • Het toepassen van boombescherming
 • Aanbrengen van groenvoorzieningen
 • Aanbrengen, in stand houden en verwijderen van verkeersmaatregelen
 • Onderhouden van gemaakte werken
 • Uitvoeren van bijbehorende werkzaamheden