Herinrichting en riolering Poelenburg West 1&2 te Zaandam

Opdrachtgever
Gemeente Zaanstad
Duur van het werk
17 augustus 2015  – 28 juli 2016
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 2.983.000,– 

Op 11 juni 2015 is het project Herinrichting en riolering Poelenburg West 1&2 te Zaandam (bestek 8 dienstjaar 2015) gegund aan Kroeze Infra bv.

Het werk, gelegen in de wijk Poelenburg West, omvat het vervangen van de riolering en de bestrating en wordt in 17 fases uitgevoerd. Speciale aandacht wordt hierbij besteed aan de bereikbaarheid voor omwonenden en de communicatie met belanghebbenden.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit;

 • Het verwijderen van bestaande verhardingen
 • Het uitvoeren van benodigd grondwerk
 • Het verwijderen van bestaand riool
 • Het volschuimen van bestaand riool
 • Het aanbrengen van houten palen t.b.v. fundering betonriool
 • Het leggen van betonriool Ø 300 – Ø 700
 • Het leggen van PVC riool Ø 200 – Ø 500
 • Het aanbrengen van inspectieputten
 • Het aanbrengen van kolk, HWA en DWA aansluitingen
 • Het aanbrengen van kolken
 • Het aanbrengen van elementen verharding
 • Het aanbrengen van asfaltverharding
 • Het verwijderen en aanbrengen van bomen
 • Het (ver)plaatsen van lichtmasten incl. kabelwerkzaamheden
 • Nazorg periode van groenwerkzaamheden