Herinrichting en rioolvervanging Hoogeveenlaan te Den Haag

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag
Duur van het werk
april 2020 – december 2020
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 942.000,–

Op 5 maart 2020 kregen wij de opdracht voor de uitvoering van het werk “Herinrichting en rioolvervanging Hoogeveenlaan” te Den Haag van de gemeente Den Haag.
Het werk is door middel van een openbare aanbesteding op laagste prijs aan ons gegund.
Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Morgenstond en vormt het sluitstuk van gebiedsontwikkeling ‘Morgenstond Midden’.

Het doel van het project is het herinrichten van de buitenruimte van de Hoogeveenlaan en de aanleg van een hemelwaterriool.
Tijdens de werkzaamheden worden de verhardingen vervangen en zal het groen worden vernieuwd. Dit alles om de straat weer voor langere tijd van mee te kunnen laten gaan.
De bedoeling van het project is dat de bewoners na afronding weer kunnen genieten van een mooi stukje Den Haag.
Het werk dient zo te worden uitgevoerd dat de bewoners tevreden blijven, met oog voor de parkeerdruk.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Opschonen van het terrein
  • Opnemen elementenverharding
  • Opbreken riolering
  • Aanbrengen riolering
  • Aanbrengen elementenverharding
  • Planten van bomen door derden
  • Uitvoeren van bijbehorende werkzaamheden