Herinrichting Kanaalstraat te Utrecht

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht
Duur van het werk
november 2022 t/m maart 2024
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 4.444.000,–

Van de gemeente Utrecht hebben wij opdracht gekregen voor uitvoering van bestek 2021-OOR-148 Herinrichting Kanaalstraat te Utrecht.

In de tenderfase is aan ons gevraagd om een plan van aanpak op te stellen voor de uitvoering van dit project. Speerpunten in dit plan van aanpak zijn “het product” “hinderbeleving” “bereikbaarheid en fasering” en “inzet schoon materieel”. Ons plan van aanpak sluit perfect aan bij de wensen van de gemeente en mede daarom is het project aan ons gegund.

De werkzaamheden ten behoeve dit project bestaan in hoofdzaak uit:

 • het opbreken van bestaande elementenverhardingen;
 • het opbreken van bestaand asfalt en bestaande fundering;
 • het uitvoeren van grondwerk;
 • het verwijderen van bestaande kolken en kolkaansluitleidingen;
 • het verwijderen van bestaande riolering;
 • het verwijderen van straatmeubilair;
 • het treffen van maatregelen t.b.v. bestaande kabels en leidingen;
 • het aanleggen van riolering;
 • het aanbrengen van kolken en het aanleggen van kolkaansluitleidingen;
 • het aanbrengen van fundering en verhardingen;
 • het aanbrengen van grondverbetering voor groenvoorzieningen;
 • het aanbrengen van straatmeubilair;
 • het coördineren van werkzaamheden van derden.