Herinrichting Kinderhuisvest / Kenaupark te Haarlem

Opdrachtgever
Gemeente Haarlem
Duur van het werk
februari 2017 t/m november 2017
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 2.311.000,–

In opdracht van de gemeente Haarlem voeren wij het project Herinrichting Kinderhuisvest Kenaupark uit. De werkzaamheden van dit project zijn gestart op 6 februari 2017.

Wij hebben deze opdracht binnengehaald door een Plan van Aanpak in te dienen dat goed is beoordeeld door de gemeente Haarlem. In ons plan van aanpak hadden we onder andere beschreven hoe wij ervoor gaan zorgen dat de monumentale bomen in het Kenaupark geen schade op lopen tijdens onze werkzaamheden en welke inspanning wij gaan leveren om de vertragingen met betrekking tot de aanvraag van de vergunning te voorkomen. We hebben daarom bijvoorbeeld het project in twee deelprojecten opgedeeld, deel 1 Kenaupark en deel 2 Kinderhuisvest, zodat de voorbereiding van elke deelproject geen impact heeft op het andere deelproject.

Daarnaast hebben we maatregelen beschreven om de hinder ten aanzien van onze werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het beperken van trillingen en geluid door inzet van klein materieel. Om de bereikbaarheid van de omgeving zo goed mogelijk te houden tijdens onze werkzaamheden hebben wij een fasering van de werkzaamheden opgesteld. Waarbij we per fase omleidingsroutes hebben gesteld. Inmiddels zijn de omleidingsroute afgestemd met de bereikbaarheidscommissie en de nood- en hulpdiensten en goedgekeurd.

De omgeving wordt binnen dit project goed geïnformeerd door onze omgevingsmanager, die per fase de aanwonende per brief informeert. Daarnaast hebben wij voor dit project de omgevingsapp Kenaupark ontwikkeld waarin in u alle informatie vind over de werkzaamheden en de voortgang van het project. Ook kunt u op deze app vragen of opmerkingen achterlaten die betrekken hebben op het project. De app Kenaupark is te downloaden in de app store of in de google playstore. Daarnaast kunt u vragen over het project stellen via kenaupark@kroezeinfrabv.nl

Deelproject 1 Kenaupark is gestart op 6 februari 2017 en loopt tot medio mei 2017. Deelproject 2 Kinderhuisvest zal eind maart 2017 starten en loopt tot 1 november 2017.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit;

  • Verwijderen van elementenverhardingen
  • Verwijderen/frezen van asfaltverhardingen
  • Ontgraven, vervoeren en aanbrengen van grond
  • Verwijderen van rioleringen
  • Aanbrengen van (onderheide) rioleringen
  • Aanbrengen van kolken, inclusief kolkaansluitingen
  • Uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. de openbare verlichting
  • Aanbrengen van elementenverharding
  • Uitvoeren van groenwerkzaamheden
  • Het treffen van verkeersmaatregelen

Naast onze werkzaamheden zullen er door verschillende nutsbedrijven leidingen worden vervangen en zal er nieuwe openbare verlichting worden aangebracht. Deze werkzaamheden zullen op onze werkzaamheden worden afgestemd en in de planning worden opgenomen, zodat de overlast voor de bewoners zal worden beperkt.