Herinrichting Molenwijk 2.0 fase 3 te Katwijk

Opdrachtgever
Gemeente Katwijk
Duur van het werk
mei 2019 – februari 2020
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 1.922.000,–

Op 5 februari 2019 kregen wij de opdracht voor de uitvoering van het werk “Herinrichting Molenwijk 2.0 fase 3” te Katwijk van de gemeente Katwijk.
Het werk is door middel van een openbare aanbesteding op laagste prijs aan ons gegund.
Het uit te voeren werk is gelegen in de wijk Molenwijk in Katwijk en omvat o.a. de Zonnebloemstraat, Asterstraat, Ranonkelstraat en Violierstraat.

Het doel van het project is het herinrichten van de buitenruimte van de Molenwijk en de aanleg van een hemelwaterriool.
Tijdens de werkzaamheden worden de verhardingen (deels) vervangen en zal het groen worden vernieuwd. Dit alles om de woonwijk weer voor langere tijd van ca. 20 jaar mee te kunnen laten gaan. Een van de doelstellingen van de gemeente is daarnaast de bewoners door middel van duidelijke communicatie te laten weten waar ze aan toe zijn.
Dit om de hinder en overlast tijdens het werk tot een minimum te beperken.
Bewoners, belanghebbenden en woningbouwverenigingen hebben meegedacht in het ontwerp.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Opschonen van het terrein
 • Ontgraven, vervoeren en verwerken van grond
 • Uitvoeren van bemalingen
 • Verwijderen en aanbrengen van rioleringen en kolkaansluitingen
 • Verwijderen en aanbrengen van kolken en putten
 • Frezen van asfalt
 • Opbreken van asfaltverhardingen, bestratingen en kantopsluitingen
 • Aanbrengen van bestratingen en kantopsluitingen
 • Verwijderen en aanbrengen van markeringen en bebordingen
 • Het toepassen van boombescherming
 • Aanbrengen van groenvoorzieningen
 • Aanbrengen, in stand houden en verwijderen van verkeersmaatregelen
 • Vervangen van straatmeubilair
 • Onderhouden van gemaakte werken
 • Uitvoeren van bijbehorende werkzaamheden