Herinrichting Parkeerterreinen Zuiderkruis te Veenendaal

Opdrachtgever
Gemeente Veenendaal
Duur van het werk
juni 2018 – september 2018
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 517.000,–

Op 9 april 2018 ontvingen wij vanuit gemeente Veenendaal de opdracht voor het uitvoeren van bestek 17-14 Herinrichting Parkeerterreinen Zuiderkruis.

Omdat de parkeerdruk op beide parkeerterreinen al hoog is moeten we tijdens onze werkzaamheden 75% van de parkeerplaatsen beschikbaar houden. Dit garanderen we door het werk gefaseerd uit te voeren. Uitdaging is om de werkzaamheden ondanks deze fasering binnen 65 werkdagen te realiseren.

Voor de gemeente Veenendaal is het project onderdeel van een serie projecten waarbij het regenwater wordt afgekoppeld en rechtstreeks wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Het opbreken van verhardingen
  • Het verwijderen van straatmeubilair
  • Het aanpassen van de bestaande riolering
  • Het aanbrengen van rioleringen en drainage
  • Het verrichten van grondwerk
  • Het aanbrengen van elementen verhardingen
  • Het herstraten van elementen verharding
  • Het ontwerpen en aanbrengen van tijdelijke verkeersmaatregelen