Herinrichting Prinsessenbuurt te Nieuw-Loosdrecht

Opdrachtgever
Gemeente Wijdemeren
Duur van het werk
juni 2024 t/m maart 2025
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 2.000.000,–

In opdracht van de gemeente Wijdemeren voeren wij de werkzaamheden uit van bestek 2020-JLD-01 “Herinrichting Prinsessenbuurt Nieuw-Loosdrecht”.  Onze inschrijfprijs gecombineerd met ons Plan van Aanpak welke bij aanbesteding is ingediend is door de opdrachtgever als inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding aangemerkt. De opdracht voor dit werk is op 24 april 2024 aan ons verstrekt.

Het project betreft het verwijderen van de bestaande verhardingen en riool, het verwijderen van straatmeubilair, stobben en groenvoorzieningen, het aanleggen van een HWA en VWA-riool, het aanbrengen van nieuwe bestrating, groeiplaatsen voor nieuwe bomen, straatmeubilair en bebording.

De werkzaamheden ten behoeve dit project bestaan in hoofdzaak uit:

  • Verwijderen verharding van betonstraatstenen en betontegels;
  • Verwijderen verharding van (teerhoudend-)asfalt;
  • Verwijderen goten en kantopsluitingen;
  • Verwijderen stobben en groenvoorzieningen;
  • Grondwerk voor cunetten, riolering en groenvoorzieningen;
  • Aanbrengen HWA- en VWA-riolering van beton en kunststof buizen en putten;
  • Aanbrengen verharding van betonstraatstenen en betontegels;
  • Aanbrengen kantopsluitingen van betonbanden;
  • Reinigen en inspecteren rioolleidingen;
  • Bijkomende werkzaamheden.