Herinrichting Strawinskylaan te Amsterdam

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam Zuidas
Duur van het werk
oktober 2016 t/m maart 2017
Soort werk
GWW/Bouwkundig
Aanneemsom
€ 1.843.000,–

Op 21 juli 2016 is het project Strawinskylaan 2016 te Amsterdam (bestek AI 2015-295) definitief gegund aan Kroeze Infra bv en Aannemersbedrijf Maas B.V.

Op de Strawinskylaan wordt er een profielwijziging doorgevoerd om meer haltecapaciteit voor tram- en buspassagiers aan te kunnen leggen. Dit heeft o.a. te maken met het aanpassen van de Amstelveenlijn, waardoor er ook een nieuw keerspoor moet worden aangelegd. Deze wordt aan de oostzijde van de Strawinskylaan ten zuiden van de doorgaande trambaan gerealiseerd.
Als gevolg van deze werkzaamheden worden er bomen aan de noordzijde gekapt.
Daarnaast moeten er bestaande damwanden worden afgebrand, vlonders verwijderd en een nieuwe constructie worden aangebracht.

Het geheel leidt tot een omvangrijk project, dat gefaseerd in ruim 6 maanden wordt uitgevoerd.

De werkzaamheden aan de Strawinskylaan hebben veel invloed op de directe en indirecte omgeving. Om ongewenste situaties te voorkomen werken Kroeze Infra bv en Aannemersbedrijf Maas B.V. conform een vooraf vastgesteld BLVC-Plan waarin de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en de wijze van Communiceren is vastgesteld.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit;

  • De realisatie van de onderbouw, bovenbouw, leidingwerken, inrichtingswerken en voertuigkering van de openbare weg
  • De realisatie van de onderbouw van de trambaan
  • De realisatie van de onderbouw en bovenbouw van de Centrale kap en trap, Noordelijke trappen, Vlonderconstructie,Tafelconstructie t.b.v. chauffeursverblijf en Loopbrug
  • Het aanpassen van bestaande constructies
  • De realisatie van randelementen en hekwerken
  • De realisatie van hemelwaterafvoer van de Centrale kap

Bron AT5