Herinrichting Vogelbuurt te Berkel en Rodenrijs

Opdrachtgever
Gemeente Lansingerland
Duur van het werk
april 2020 – december 2022
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 5.288.000,–

De gemeente Lansingerland heeft ons opdracht gegeven voor de uitvoering van bestek 2019-10 “Herinrichting Vogelbuurt te Berkel en Rodenrijs in de gemeente Lansingerland”.

Het project Herinrichting Vogelbuurt betreft het zowel ondergronds als bovengronds aanpassen en vernieuwen van de infrastructuur. Het betreft hierbij de openbare ruimte van de gemeente Lansingerland met aangrenzende percelen van bewoners, woningbouw en langs watergangen van het waterschap Hoogheemraadschap van Delfland.

Het gunningscriterium voor deze aanbesteding was de inschrijving met de “beste prijs-kwaliteitsverhouding”. Onze inschrijfprijs gecombineerd met ons Plan van Aanpak welke bij aanbesteding is ingediend is door de opdrachtgever als inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding aangemerkt. Wij hebben goed gescoord op de punten: prijs, BLVC, aanpak integraal project, kwaliteitsborging en duurzaamheid.

De werkzaamheden ten behoeve dit project bestaan in hoofdzaak uit:

 • Het verrichten van opruim- en rooiwerkzaamheden
 • Het verwijderen van straatwerk
 • Het vervangen en aanpassen van riolering en huisaansluitingen
 • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden
 • Het uitvoeren van kabel- en leidingwerkzaamheden in opdracht en onder toezicht van Nutsbedrijven en OV
 • Het aanbrengen van verhardingen openbare weg, asfalt en elementenverharding
 • Het aanbrengen van klimaat adaptieve voorzieningen
 • Het aanbrengen, herstellen en aanpassen van beschoeiingen
 • Het aanbrengen en inrichten van natuurvriendelijke oevers
 • Het verwijderen en aanbrengen van speelvoorzieningen
 • Het verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting
 • Het rooien en aanbrengen van bomen en beplanting
 • Het opnemen, verplaatsen en plaatsen van speeltoestellen en speelaanleidingen
 • Het verwijderen en vervangen van kunstwerken
 • Het verwijderen en vervangen van meubilair (bebording, afvalbak, banken, palen e.d.)
 • Werkzaamheden op particulier terrein grenzend aan openbaar gebied in opdracht van bewoners
 • Overige werkzaamheden

Hierbij de derde nieuwsbrief (november 2020) voor het project Herinrichting Vogelbuurt te Berkel en Rodenrijs.

 

Dit is de tweede nieuwsbrief (juli 2020) voor het project Herinrichting Vogelbuurt te Berkel en Rodenrijs.

Dit is de eerste nieuwsbrief (mei 2020) voor het project Herinrichting Vogelbuurt te Berkel en Rodenrijs. Komende 2,5 jaar zijn wij, Kroeze Infra bv, aan het werk in deze woonwijk. Met de nieuwsbrief willen wij jullie maandelijks op de hoogte houden over de voortgang van het project.