Herinrichting/Riolering Noorderham west te Krommenie te Zaandam

Opdrachtgever
Gemeente Zaandstad
Duur van het werk
november 2016 t/m september 2017
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 3.333.000,–

Op 7 oktober 2016 is het project Herinrichting/Riolering Noorderham west te Krommenie, gemeente Zaanstad (bestek 26-2015) gegund aan Kroeze Infra bv.

Het werk is gelegen in de wijk Noorderham west te Krommenie en omvat het vervangen van de DWA en HWA riolering en de herinrichting van de wijk. De werkzaamheden worden in een bestaande wijk waarbij er aandacht is voor het beperken van de overlast voor de omwonenden en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten.

Voor dit project is een bewoners app ontwikkeld. In deze app vindt u alle informatie over de werkzaamheden van het project ‘Noorderham west’ te Krommenie. Er worden updates over de voortgang van de werkzaamheden, de laatste planning en contactinformatie weergegeven . Ook kunt u op deze app vragen, opmerkingen of klachten achterlaten die betrekking hebben op het project. Download hier de app via Google Play (Android) Noorderham

Het werk bestaat in hoofdzaak uit;

  • Verwijderen van elementenverhardingen
  • Verwijderen/frezen van asfaltverhardingen
  • Ontgraven, vervoeren en aanbrengen van grond
  • Verwijderen van rioleringen
  • Aanbrengen van (onderheide) rioleringen
  • Aanbrengen van kolken, inclusief kolkaansluitingen
  • Uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. de openbare verlichting
  • Aanbrengen van elementenverharding
  • Uitvoeren van groenwerkzaamheden
  • Het treffen van verkeersmaatregelen