Rioleringswerkzaamheden Hofstraat en Bovendonksestraat te Hoeven

Opdrachtgever
Gemeente Halderberge
Duur van het werk
10 juni 2016 t/m 16 november 2016
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 833.000,–

Op 26 april 2016 is het project Rioleringswerkzaamheden Hofstraat en Bovendonksestraat te Hoeven (bestek 15.176.R) gegund aan Kroeze Infra bv.

Het werk is gelegen aan de Hofstraat en de Bovendonksestraat te Hoeven. Het werk omvat het vervangen van het riool, het bouwen van een bergingskelder en de herinrichting van de wegen. De werkzaamheden worden uitgevoerd om de capaciteit van het riool te vergroten zodat de nu voorkomende wateroverlast bij hevige regenval in de toekomst wordt voorkomen. Gelijktijdig met de werkzaamheden worden door de nutsbedrijven de benodigde werkzaamheden verricht

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Grondwerkzaamheden ca. 9.200 m3 verwijderen en ca. 6.600 m3 aanbrengen
  • Bestratingswerkzaamheden ca. 8.000 m2 opnemen en aanbrengen
  • Rioleringswerkzaamheden; ca. 630 m verwijderen, ca. 1.100 m aanbrengen
  • Aanbrengen infiltratie kratten
  • Aanbrengen en installeren 2 st pompinstallaties
  • Vullen buiten werking gestelde leidingen
  • Constructiewerkzaamheden: Bouwen bergingskelder ca. 285 m2
  • Groenwerkzaamheden, 27 bomen verwijderen, ca. 10 are grasveld herstellen, opnemen en herplanten beplanting particuliere tuinen
  • Openbare verlichting;