Reconstructie Hoofdstraat te Driebergen

Opdrachtgever
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Duur van het werk
21 maart 2016 – 29 juli 2016
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 1.138.000,–

Op 25 februari 2016 is het project Reconstructie Hoofdstraat te Driebergen (bestek 13018.01
“Reconstructie Hoofdstraat te Driebergen en bestek VRI OR507.2015.01 “VRI”) gegund aan Kroeze Infra bv.

Het werk is gelegen in de drukke doorgaande route door Driebergen naar Doorn. Het werk omvat het herinrichten van de Hoofdstraat waarbij de bestrating, de asfaltverhardingen en een tweetal VRI’s worden vervangen. Gelijktijdig met de werkzaamheden worden door de nutsbedrijven de benodigde leidingen vervangen. Speciale aandacht wordt er besteed aan de bereikbaarheid voor omwonenden, winkelend publiek, fietsers en mindervaliden. Hiervoor zijn doorlopend “buurtmaatjes” op het werk aanwezig die de benodigde ondersteunende werkzaamheden/diensten verrichten.

Informatie over het project: In deze app vindt u alle informatie over de werkzaamheden van het project ‘Herinrichting Hoofdstraat’ te Driebergen. Er worden relevante agenda puntjes, de laatste planning en contactinformatie weergegeven. Ook kunt u op deze app vragen, opmerkingen of klachten achterlaten die betrekking hebben op het project.
Download hier de app Hoofdstraat Driebergen of volg het project via Facebook Herinrichting Hoofdstraat Driebergen

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Bestek: 13018.01 Reconstructie Hoofdstraat te Driebergen

 • Zagen, frezen en opbreken teerhoudend en teervrij asfalt
 • Opbreken elementenverharding en kantopsluitingen
 • Opbreken riolering en kolken
 • Verwijderen lichtmasten
 • Grondwerk
 • Aanbrengen riolering en kolken
 • Aanbrengen elementenverharding en kantopsluitingen
 • Plaatsen lichtmasten
 • Aanbrengen asfaltverharding
 • Aanbrengen groenvoorzieningen
 • Terreininrichting
 • Verzorgen verkeersmaatregelen en omleidingsroutes

Bestek: OR507.2015.01 VRI’s Hoofdstraat Driebergen-Rijsenburg

 • Het verwijderen en afvoeren van de huidige verkeersregeltoestel, lantaarns en grondkabels
 • Het leveren, aansluiten en bedrijfsklaar opleveren van een verkeersregeltoestel
 • Het leveren, aansluiten en bedrijfsklaar opleveren van LED armaturen
 • Het leveren en bekabelen van de VRI
 • Het leveren en aanbrengen van de drukknoppen
 • Het in bedrijf stellen van de VRI
 • Het leveren en plaatsen van masten
 • Het leveren en aanbrengen van detectielussen
 • Het leveren en aanbrengen bekabeling
 • Onderhouden van de verkeersregelinstallatie