Reconstructie Julianastraat en omgeving te Groot-Ammers

Opdrachtgever
Gemeente Molenwaard
Duur van het werk
juli 2015  – november 2016
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 2.418.000,–

Op 8 juni 2015 ontvingen wij vanuit de Gemeente Molenwaard de opdracht voor het uitvoeren van bestek 20140088-D-B-1 Reconstructie Julianastraat en omgeving te Groot-Ammers.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit het vervangen van het oude gemengde rioolstelsel (2700m) voor een nieuw gescheiden stelsel en het herinrichten van de openbare ruimte. Het werkgebied omvat een groot deel van de kern van Groot-Ammers.

Het werk is door de opdrachtgever opgedeeld in 2 hoofdfases.
Tijdens fase 1 wordt het hoofdriool vervangen en worden de huisaansluitingen vernieuwd. De straten worden hierna voorzien van tijdelijke bestrating die bestaat uit de vrijgekomen oude bestratingsmaterialen.

Tijdens fase 2 wordt de tijdelijke bestrating verwijderd en wordt het gebied opgehoogd en opnieuw ingericht met nieuwe bestratingsmaterialen.
Tussen de start van fase 1 en fase 2 zit minimaal 6 maanden. De opdrachtgever heeft hiervoor gekozen vanwege de zettingsgevoelige ondergrond van het gebied. De ondergrond heeft in deze periode de tijd om te zetten zodat de zetting na het aanbrengen van de nieuwe definitieve bestrating wordt geminimaliseerd.