Reconstructie Kwaadeindstraat-Hasseltstraat te Tilburg

Opdrachtgever
Gemeente Tilburg
Duur van het werk
Week 35-2014 tot eind juni 2015
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 1.628.000,–

Na de aanbesteding op 16 juli 2014 bleek dat de gemeente Tilburg het werk “Reconstructie Kwaadeindstraat-Hasseltstraat” te Tilburg (bestek 93500459) heeft gegund aan Kroeze Infra bv.

De uitvoering diende direct na de bouwvak te starten met het opbreken van de verhardingen voor de 1e fase zodat de NUTS-bedrijven in week 36 kunnen starten met het vervangen van de nutskabels en -leidingen zodat Kroeze Infra gedurende de bouwvak de werkvoorbereiding heeft gedaan. In week 37 start Kroeze Infra met het aanbrengen van de definitieve verhardingen in fase 1.

Het werk omvat het gefaseerd uitvoeren van:

  • Vervangen riolering ca. 800 m1 (beton Ø400, beton Ø1000 en beton Ø1500 mm)
  • Aanbrengen asfaltverhardingen, 4200 ton
  • Aanbrengen straatwerk, 10.400 eenheden
  • Aanbrengen verkeersregelinstallatie (stoplicht)
  • Toepassen verkeersmaatregelen