Reconstructie Lijsterlaan – kruising Willem de Zwijgerlaan te Alphen aan den Rijn

Opdrachtgever
Gemeente Alphen aan den Rijn
Duur van het werk
maart 2023 t/m december 2023
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 1.748.000,–

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft ons opdracht gegeven voor uitvoering van bestek 2788-2020  “Reconstructie Lijsterlaan – kruising Willem de Zwijgerlaan te Alphen aan den Rijn”. Het werk is na een openbare aanbesteding op basis van laagste prijs aan ons gegund.

Het project betreft het verwijderen van de bestaande verhardingen en riool, het aanleggen van een VWA en HWA-riool, het vernieuwen van de bestratingen, het aanbrengen van asfaltverhardingen, het aanbrengen van een nieuwe VRI-installatie en het uitvoeren van beplantingswerkzaamheden.

De werkzaamheden ten behoeve dit project bestaan in hoofdzaak uit:

 • graven van proefsleuven;
 • verwijderen straatmeubilair;
 • verwijderen bomen en beplanting;
 • verwijderen VRI, incl. kabels, mantelbuizen en detectielussen;
 • verwijderen elementenverharding en kantopsluitingen;
 • verwijderen van markeringen, asfaltverhardingen en fundering;
 • toepassen bemaling;
 • verwijderen van riolering, incl. inspectieputten, kolken en aansluitingen;
 • aanbrengen van hemelwaterriool, incl. inspectieputten, kolken en aansluitingen;
 • aanbrengen van vuilwaterriool, incl. inspectieputten en aansluitingen;
 • volschuimen van de bestaande riolering;
 • uitvoeren van grondwerkzaamheden in openbaar gebied;
 • uitvoeren van grondwerkzaamheden semi handmatig/handmatig binnen wortelzones van bomen;
 • aanbrengen van de wegfundering;
 • aanbrengen van grondverbetering voor bomen;
 • aanbrengen van elementenverhardingen en kantopsluitingen;
 • aanbrengen van asfaltverhardingen en markeringen;
 • aanbrengen van VRI, incl. kabels, mantelbuizen en detectielussen;
 • aanbrengen straatmeubilair;
 • inplanten van groenstroken;
 • afstemmen eigen werkzaamheden op werkzaamheden derden;
 • coördinatie en afstemmen werkzaamheden derden;
 • uitwerken en toepassen verkeers- en bereikbaarheidsmaatregelen;
 • in stand houden van bereikbaarheidsmaatregelen;
 • uitvoeren van omgevingsmanagement;
 • verzorgen van vergunningen en ontheffingen;
 • bijkomende en bijbehorende werkzaamheden