Reconstructie Panweg te Zeist

Opdrachtgever
Gemeente Zeist
Duur van het werk
01-09-2012 tot en met ???
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 977.300,–, gefactureerd 2.200.577,–

Op 5 juli 2012 heeft Kroeze Infra B.V. de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van bestek W02-2012 inzake de reconstructie van de Panweg te Zeist.

Het project werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zeist

De werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit:

  • Verrichten van grondwerk
  • Verwijderen van funderingen
  • Verwijderen van asfaltconstructies
  • Verwijderen van elementenverhardingen en bomen
  • Verwijderen van rioleringen en openbare verlichting
  • Aanbrengen van funderingen, asfaltconstructies, elementenverhardingen, riolering en openbare verlichting

Het project is in overleg met de opdrachtgever in diverse fases uitgevoerd, zodat bestemmingsverkeer mogelijk was. In goed overleg met de opdrachtgever en Vitens bv is de planning van het werk aangepast vanwege de noodzaak om een asbestcement waterleiding te vervangen door een kunststof leiding ten tijde van de geplande uitvoering