Reconstructie Terletweg en bouw 4 bruggen te Rotterdam

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Duur van het werk
september 2015  – eind februari 2016
Soort werk
Bouwkundig/GWW
Aanneemsom
€ 1.173.000,– 

Op 13 juli 2015 (bestek nummer 1-004-15 van de Gemeente Rotterdam) is het werk Reconstructie Terletweg en bouw 4 bruggen gegund aan Kroeze Infra bv.
Het werk is aangevangen met het ontgraven van cunetten op een dijkje rondom het Volkstuinencomplex aan de Terletweg. En aansluitend is in de Terletweg een bodemsanering uitgevoerd. Waarna de Terletweg weer kan worden gereconstrueerd.

Tevens wordt van deze reconstructie gebruik gemaakt om t.p.v. de te kruisen watergangen een verkeersbrug te bouwen. De te bouwen bruggen maken deel uit van een nieuwbouwproject waarbij de gehele wijk is / wordt voorzien van gelijksoortige bruggen. Een extra uitdaging ligt in het feit dat de watergangen verder moeten worden ontgraven en op de bodem een bodemverzwaring moet worden aangebracht waarbij er grote kans bestaat dat de waterbodem kan opbarsten.
Daarom moet de ontgravingen volgens strikte procedures worden uitgevoerd.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit;

  • Graven cunetten incl. verharden dijkjes volkstuinen en het Molenpad;
  • Bodemsanering (gedeelte) Terletweg;
  • Maken 2 st. gestuurde boringen;
  • Reconstructie Terletweg;
  • Bouwen 4 betonnen bruggen (in het werk gestort);
  • Ontgraven en profileren watergangen;