Terreininrichting van 16 nieuwbouwwoningen aan de Dorpsstraat te Hazerswoude-Dorp

Opdrachtgever
Verenigde Bedrijven van de Klok
Duur van het werk
april 2012 tot juli 2013
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 558.381,44

De werkzaamheden van dit project zijn opgesplitst in 2 fases, namelijk de bouwrijpfase en de woonrijpfase.

Het terrein was volledig omsloten door water en midden op het terrein was een sloot gesitueerd. Na het dempen van de sloot en het aanbrengen van damwanden met stempeling langs de toegangsweg is de voorbelasting aangebracht.

Onder de voorbelasting zijn diverse drainagestrengen aangebracht, aangezien deze in een later stadium van het project niet meer aangebracht kunnen worden door de nieuwbouwwoningen.

De voorbelasting bestond uit het ophogen van het terrein in verschillende hoogten met een maximum van 2,70m. Nadat de voorbelasting is aangebracht kon de bouwkundig aannemer starten met de bouw van de 16 nieuwbouwwoningen.

Ruim voor de oplevering van de woningen zijn wij begonnen met de woonrijpfase van het terrein. We zijn gestart met het aanbrengen van stalen damwanden en klapankers om afschuiving door toekomstig verkeer te voorkomen. Gelijktijdig zijn we begonnen met het aanbrengen van de riolering en bestratingswerkzaamheden zodat de terreininrichting grotendeels gereed is met de oplevering van de woningen.

Het project bestaat in hoofdlijnen uit;

  • opruimingswerkzaamheden
  • het uitvoeren van grondwerk
  • het aanbrengen van voorbelasting
  • het aanbrengen van beschoeiing
  • het aanbrengen van damwanden
  • het aanbrengen van vlonders
  • leidingwerkzaamheden
  • het aanbrengen van bestratingen
  • beplantingswerkzaamheden