Trajectgebonden aanpak N217 a/b in het gebied Hoekse Waard

Opdrachtgever
Provincie Zuid-Holland
Duur van het werk
juni 2017 tot december 2017
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 4.294.000,–

Op 11 mei 2017 ontvingen wij in combinatie met De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud & Services B.V. de opdracht voor het uitvoeren van de Trajectgebonden aanpak N217 a/b.

Het werk is gelegen aan de N217 tussen Nieuw-Beijerland en de op- en afritten van de A29. Dit gedeelte van de N217 wordt N217 a/b genoemd. Dit deel van het traject heeft een belangrijke functie voor de ontsluiting van het westelijke deel van de Hoeksche Waard.

Groot onderhoud voor dit traject is noodzakelijk doordat er in de huidige inrichting een tekort is aan duurzaamheid en veiligheid. Om dit doel van het project te halen wordt er onder andere gedeeltelijk de rijbaan verbreed, twee bruggen vervangen, het fietspad langs de N217 bij Oud-Beijerland wordt verlegd naar de andere zijde, oversteken voor fietsers worden verbeterd, carpoolplein Tienvoet wordt uitgebreid en er wordt onderhoud gepleegd aan lichtmasten en verkeerslichten.

Wij hebben deze opdracht binnengehaald door een planning in te dienen waar de stremming van het verkeer zo veel mogelijk beperkt blijft. Dit wordt onder andere gedaan door werkzaamheden aan het fietspad in de schoolvakantie uit te voeren waardoor de fietsers hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit;

 • Verwijderen / frezen van asfaltverhardingen
 • Ontgraven, vervoeren en aanbrengen van grond
 • Aanleg nieuw fietspad
 • Aanbrengen nieuwe kunststof bermverharding
 • Aanbrengen elementenverhardingen
 • Aanbrengen stalen damwand
 • Slopen en bouwen bruggen
 • Werkzaamheden aan openbaar verlichting
 • Werkzaamheden aan verkeerslichten
 • Onderhoud kunstwerken
 • Groen werkzaamheden
 • Het treffen van verkeersmaatregelen