Vervangen Mauritsbrug en Dr Kuyperdam incl NRR spoor Koninginnegracht te Den Haag

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag
Duur van het werk
1-9-2014 tot 28-5-2015
Soort werk
GWW/Beton
Aanneemsom
€ 2.888.000,–

Op 18 juni 2014 heeft Kroeze Infra bv de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van bestek 2013.040.096.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Den Haag. Het project behelst het vervangen van twee verkeersbruggen, het vervangen van verhardingen, het vervangen van tramsporen en het aanpassen van de openbare verlichting in de wijken Archipelbuurt en Willemspark te Den Haag.

De werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit:

  • Het verwijderen en aanbrengen van elementen- en asfaltverhardingen
  • Het vervangen van tramsporen, inclusief de funderingen
  • Het verplaatsen, verwijderen en plaatsen van lichtmasten
  • Verwijderen van bestaande duikers inclusief trekken palen
  • Gedeeltelijk slopen van een bestaande verkeersbrug
  • Aanbrengen van fundering (damwanden, buispalen), betonnen deksloven met hangschorten, prefab betonnen brugdek met druklaag voor twee verkeersbruggen

De te bouwen Kuyperdam ligt in het werkgebied van de te vervangen tramsporen. Hierdoor vinden er veel werkzaamheden plaats in de periode van de buitendienststelling van de tram. Gezien ook de bereikbaarheid van in de aanliggende gevestigde stakeholders worden de werkzaamheden hierop afgestemd. De Mauritsbrug zal deels op bestaande fundering weer opgebouwd worden.

Net als Brug 14 is ook dit project aangenomen op basis van EMVI criterium. Omgeving, duurzaamheid en planning zijn in deze opdracht bepalend geweest.