Vervanging kademuren Conradkade te Den Haag

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, afdeling Riolering en Waterbeheersing
Directie
Gemeente Den Haag, Dienst Stadsbeheer, Ingenieursbureau Den Haag
Duur van het werk
juni 2013 – juni 2014
Soort werk
Betonbouw
Aanneemsom
€1.788.000,-

Op 14 mei 2013 ontvingen we de opdracht voor het vervangen van een deel van de kademuren aan de Conradkade in Den Haag.  Het betreft een gedeelte van circa 300 meter waar we de oude kade bestaande uit houten beschoeiing met een talud vervangen voor een rechte betonnen wand bekleed met metselwerk, waarbij enkele bestaande constructies in de wand moeten worden opgenomen.

Logistiek gezien is het project een uitdaging omdat het werkgebied beperkt is van omvang en is gelegen tussen een tramspoor van de HTM en een doorgaande watergang.  Het grootste deel van de werkzaamheden moet daarom worden uitgevoerd vanaf het water.

Belangrijkste elementen van dit project zijn:

  • Grondwerk uitgevoerd onder BRL 7000 in verband met aanwezige verontreiniging.
  • Aanbrengen van 300 meter verankerde damwand, deels aangebracht middels drukken vanwege het risico op verzakken van het naastgelegen tramspoor.
  • Overkluizen van uitstroomvoorzieningen van de naastgelegen elektriciteitscentrale welke tijdens de werkzaamheden in bedrijf zijn.
  • In het werk storten van een 3 meter hoge betonnen wand over een lengte van 300 meter.
  • Aanbrengen van een waterglasinjectie. Ter plaatse van een bestaande leidingenbrug kan geen  damwandconstructie worden aangebracht. Om hier toch een grond kerende constructie te krijgen hebben we een mengsel van waterglas en harder in de bodem geïnjecteerd waardoor de grond uithardt en zo een grond kerende constructie vormt.