Woonrijp maken Broekgraaf fase 5 te Leerdam

Opdrachtgever
Gemeente Vijfheerenlanden
Duur van het werk
november 2021 t/m december 2022
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 1.571.000,–

De gemeente Vijfheerenlanden heeft ons opdracht gegeven voor de uitvoering van bestek NL202012986-B1 “Woonrijp maken Broekgraaf fase 5 Leerdam”.

Het project betreft het woonrijp maken van een deel (fase 5) van woonwijk de Broekgraaf in Leerdam. Het betreft hierbij de openbare ruimte van de gemeente Vijfheerenlanden met aangrenzende inritten naar woningen en appartementen.

Het werk is aan ons gegund op basis van laagste prijs en is wederom een vervolg op al eerder door ons uitgevoerde werkzaamheden in de Broekgraaf te Leerdam. Hierbij is de gefaseerde uitvoering, volgend op de werkzaamheden van de bouwer, belangrijk.

De werkzaamheden voor dit project bestaan in hoofdzaak uit:

  • het opbreken en aanbrengen van elementenverhardingen;
  • het verrichten van grondwerk;
  • het aanbrengen van kolken en ophogen van putafdekkingen;
  • het aanleggen van kolk- en huisaansluitingen;
  • het aanbrengen van vlonders;
  • het aanbrengen van groen;
  • het aanbrengen van straatmeubilair;
  • bijkomende en bijbehorende werkzaamheden.