Woonrijp maken Keierskant – Kristallaan te Leerdam

Opdrachtgever
Gemeente Vijfheerenlanden
Duur van het werk
mei 2020 – november 2020
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 410.000,-

De gemeente Vijfheerenlanden heeft ons opdracht gegeven voor de uitvoering van het project “Woonrijp maken Keierskant – Kristallaan”.

Het project betreft het woonrijp maken van een deel van woonwijk de Broekgraaf in Leerdam.
Het betreft hierbij de openbare ruimte van de gemeente Vijfheerenlanden met aangrenzende inritten naar woningen en hoogbouw.

Het werk is aan ons gegund op basis van laagste prijs en is een vervolg op de al eerder door ons uitgevoerde werkzaamheden in de Broekgraaf te Leerdam. Hierbij is de gefaseerde uitvoering, volgend op de werkzaamheden van de bouwer, belangrijk.

De werkzaamheden ten behoeve dit project bestaan in hoofdzaak uit:

  • Het verrichten van opruim- en rooiwerkzaamheden
  • Het verwijderen van straatwerk
  • Het vervangen en aanpassen van kolken en kolkaansluitingen
  • Het aanbrengen van riolering/afwatering
  • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden
  • Het aanbrengen van verhardingen openbare weg, asfalt en elementenverharding
  • Aanleg van een fietspad
  • Werkzaamheden aan de inritten grenzend aan openbaar gebied
  • Het leveren en aanbrengen van schanskorven
  • Overige werkzaamheden