Woonrijpmaken Blok 0 te Amsterdam

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Duur van het werk
augustus 2016 t/m maart 2017
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 1.643.000,–

Op 6 mei 2016 is het project Woonrijpmaken Blok 0 te Amsterdam (bestek AI 2015-220) definitief gegund aan Kroeze Infra B.V.

De Houthavens van Amsterdam ondergaan komende tijd een ingrijpende metamorfose waarbij het gebied, waar eerder hoofdzakelijk industriële activiteiten plaatsvonden, wordt getransformeerd naar een woondijk die 100% klimaat neutraal is. De ontwikkeling van de Houthavens is gestart in het meest oostelijke gedeelte van het projectgebied. Gelegen tussen de Haparandaweg en Houthavenkade worden drie woonblokken gerealiseerd: Parkblok, Blok 0 en Kopblok. De realisatie van Blok 0 is bijna gereed zodat er begonnen kan worden met het woonrijp maken van het complex.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit;

  • Opbreken bestaande verharding
  • Grondwerk
  • Aanbrengen verankerde kadeconstructie met prefab hangschorten
  • Aanbrengen nieuwe verharding
  • Groenwerk
  • Aanbrengen straatmeubilair