Aanleg drainage-transportriool Linquenda-D te Nieuw-Vennep

Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer
Duur van het werk
september 2019 – mei 2020
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 2.222.000,–

De gemeente Haarlemmermeer heeft ons opdracht gegeven voor de uitvoering van bestek 19-008 “ Aanleg drainage-transportriool, renovatie buitenruimte en 30 km maatregel Linquenda-D te Nieuw-Vennep”

In de woonwijk Linquenda, deelplan D, te Nieuw-Vennep is sprake van grondwateroverlast. Om deze overlast te beperken wordt er in de wijk een drainagestelsel aangelegd welke zorgt voor de afvoer van het overtollige grondwater. Naast de aanleg van dit stelsel wordt de buitenruimte opnieuw bestraat en geasfalteerd en worden er 30 km/h maatregelen aangebracht.

Het gunningscriterium voor deze aanbesteding was de inschrijving met de “beste prijs-kwaliteitsverhouding”. Ons Plan van Aanpak welke bij aanbesteding is ingediend is door de opdrachtgever als beste beoordeeld. Er is dus goed ingespeeld op de wensen van de opdrachtgevers en bewoners.
Op de punten wijkparticipatie, planning en fasering en grondstromen hebben we goed gescoord.

De werkzaamheden ten behoeve dit project bestaan in hoofdzaak uit:

  • Opbreken bestaande straatwerk- en asfaltverhardingen
  • Aanbrengen drainage-transportriool
  • Aanbrengen funderingen van menggranulaat en geogrids
  • Aanbrengen kolken
  • Aanbrengen kantopsluitingen en bestratingen
  • Aanbrengen asfaltverhardingen
  • Aanbrengen van groenvoorzieningen
  • Verzorgen verkeersmaatregelen