Bouwrijp maken Haven Zuid Fase 2 te Katwijk

Opdrachtgever
Gemeente Katwijk
Duur van het werk
januari 2015  – juni 2016
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 1.947.000,– 

Op 12 september 2014 (besteknummer 2012-OW-20 van de gemeente Katwijk) is het werk Bouwrijp maken Haven Zuid Fase 2 te Katwijk op basis van een goede EMVI-score gegund aan Kroeze Infra bv.

Het werk wordt in diverse fases uitgevoerd, waarbij een oud industrie terrein een nieuwe functie krijgt als woonwijk. Hierbij wordt een groot betonriool (totale lengte betonriool 1820 m1) aangelegd met diameters van ø 1500 mm en verschillende speciale betonputten. De rode draad door het project is het verrichten van grondsaneringen en grondwatersaneringen, welke in eigen beheer worden uitgevoerd. Daarnaast wordt een bestaande kademuur met een lengte van circa 300 m1 geheel gerenoveerd en verstevigd doormiddel van het aanbrengen van groutinjectie ankers, tevens wordt de kademuur opnieuw opgemetseld.

Het werk is gelegen aan de Prins Hendrikkade te Katwijk, nabij het centrum en wordt omringt door een woonwijk, daarnaast is er nabij het projectgebied een supermarkt en tankstation. Deze omgevingsfactoren vergen enige afstemming met de omgeving wat verzorgt wordt door onze omgevingsmanager. Het uitgangspunt van Kroeze Infra bv is de overlast voor de omgeving en de overige belanghebbende gedurende de uitvoeringswerkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit;

 • Verwijderen van verharding
 • Verwijderen steiger
 • Verwijderen ankers kademuur
 • Verwijderen van riolering
 • Grondwerkzaamheden t.b.v. op peil brengen van ontwikkelgebied
 • Grondwerkzaamheden t.b.v. verwijderen/aanbrengen van riolering
 • Grondwerkwerkzaamheden t.b.v. herstel kademuur
 • Aanbrengen ankers kademuur
 • Renoveren kademuur
 • Aanbrengen van riolering
 • Aanbrengen verharding
 • En het verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden