Bouwrijpmaken Van Sijpesteijnkade te Utrecht

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht
Duur van het werk
16-06-2014 tot medio september 2014
Aanneemsom
€ 588.000,–

Het bestek UT674-9 “Bouwrijp maken Van Sijpesteijnkade” is op 19 maart 2014 door Kroeze Infra bv aangenomen. Het bouwrijpmaken Van Sijpesteijnkade omvat het gereed maken van het terrein t.b.v. de bouw van een HOV-viaduct. Hiervoor wordt o.a. een gedeelte van de Leidsche Rijn gedempt, worden er duikers aangebracht en het riool ter plaatse aangepast. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het zeer drukke stationsgebied van Utrecht. Per dag passeren ca. 30.000 fietsers het werkgebied welke ongehinderd doorgang moeten hebben. Om dit te kunnen realiseren worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd waarbij diverse omleidingen worden gerealiseerd. Om de rust voor de gasten van het naastgelegen Park Plaza Hotel te waarborgen worden werkzaamheden welke extra overlast veroorzaken pas na 09.00 uur uitgevoerd.

 • het verrichten van opruimwerkzaamheden;
 • het uitvoeren van sloopwerkzaamheden (damwanden, beschoeiingen, landhoofden en fietstunnel);
 • het verwijderen van straatmeubilair;
 • het opbreken van bestaande verhardingen;
 • het baggeren va de bestaande watergang;
 • het uitvoeren van grondwerk;
 • het aanbrengen van stalen duikerbuizen;
 • het aanbrengen van tijdelijke damwanden
 • het aanbrengen van onderwaterbeton;
 • het verwijderen van bestaande riolering;
 • het aanleggen van afwateringsvoorzieningen;
 • het aanbrengen van riolering;
 • het aanbrengen van verhardingen;
 • het aanbrengen van straatmeubilair;
 • het verrichten van bijkomende werkzaamheden