Bruggen Sartreweg te Utrecht

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht
Directie
Gemeente Utrecht, afdeling Stadswerken
Duur van het werk
mei 2013 – mei 2014
Soort werk
Betonbouw
Aanneemsom
€ 609.400,–

Het betreft een project wat uitgevoerd gaat worden in opdracht van de Gemeente Utrecht. De verkeerssituatie rondom het AMEV kanaal, gelegen naast het voormalige Veemarktterrein, wordt aangepast. Daaronder valt het bouwen van 2 stuks bruggen over het AMEV kanaal en het verwijderen van de oude en tijdelijke ontsluiting.

De betonnen landhoofden worden gefundeerd op prefab betonnen heipalen. Om deze landhoofden te kunnen uitvoeren wordt er een bouwkuip toegepast van stalen damwanden en een onderafsluiting van waterglasinjectie. De oostelijke en westelijke landhoofden worden na elkaar uitgevoerd aangezien het AMEV-kanaal niet gestremd mag worden en de minimale doorstroombreedte dit niet toelaat bij toepassing van de bouwkuipen. Mede door deze reden is gekozen het brugdek in prefab elementen uit te voeren, waardoor er geen ondersteuningsconstructie benodigd is. De bruggen worden afgewerkt met prefab betonnen afdekbanden en leuningen.

Naast het bouwen van 2 stuks bruggen dient de bestaande brug in het AMEV-kanaal gesloopt te worden. Tevens wordt de duikerdam, welke als tijdelijke ontsluiting diende, verwijderd uit het kanaal.

Het project bestaat in hoofdlijnen uit;

 • Het project bestaat in hoofdlijnen uit
 • Het slopen / verwijderen van de bestaande brug over het AMEV-kanaal inclusief fundering
 • Het slopen / verwijderen van de tijdelijke dam met duikers
 • Het toepassen van tijdelijke bouwkuipen, inclusief ontwerp door de aannemer
 • Het uitvoeren van grondwerk en bemalingen
 • Het aanbrengen van paalfunderingen
 • Het uitvoeren van betonwerk
 • Het leveren en aanbrengen van prefab betonnen brugdek
 • Het uitvoeren van staal- en conserveringswerk (brugleuning)
 • Het leveren en aanbrengen van stootplaten
 • Het verrichten van werkzaamheden van algemene aard