Herinrichting Brussellaan-Turnhoutlaan te Eindhoven


Duur van het werk
01-12-2013 tot 21-11-2014

Soort werk
GWW

Aanneemsom
€ 1.088.000,–

Op 5 november 2013 heeft Kroeze Infra bv de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van bestek 724001001.

Het project behelst het inrichten van de Brussellaan en de Turnhoutlaan in de wijk Woensel te Eindhoven.

De werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit:

  • Verrichten van grondwerk
  • Verwijderen van funderingen
  • Verwijderen van asfaltconstructies
  • Verwijderen van elementenverhardingen en bomen
  • Verwijderen van rioleringen en openbare verlichting
  • Aanbrengen van funderingen, asfaltconstructies, elementenverhardingen, riolering en openbare verlichting

Het project is opgedeeld in ca. 7 fasen om de overlast tot de aangrenzende percelen tot een minimum te beperken.

Het project is verworven op basis van EMVI criteria, waarbij duurzaamheid een grote rol speelt.

Kroeze Infra focust zicht hierbij sterk op het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return).
Minder faalkosten (Lean) en een hoge bijdrage van de duurzaamheid in de vorm van een mindere CO2 uitstoot door het beperken van transportbewegingen.