Herinrichting Eilandenboulevard te Amsterdam

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Duur van het werk
juni 2018 – oktober 2019
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 3.962.000,–

Op 30 april 2018 ontvingen wij vanuit de gemeente Amsterdam de opdracht voor het uitvoeren van bestek AI 2016-306 Herinrichting Eilandenboulevard te Amsterdam.

Het werk is gelegen in stadsdeel Centrum waarbij de doorgaande route vanaf het Kattenburgerplein richting het Tsaar Peterplein over een lengte van 800m gefaseerd zal worden aangepakt.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Opbreken van bestaande (asfalt) verhardingen
 • Verwijderen bestaande hoofdriolering
 • Aanbrengen nieuwe hoofdriolering in PVC
 • Vervangen van huisaansluitingen
 • Aanbrengen rioolpersleiding
 • Aanbrengen van drinkwater distributie- en transportleidingen van gietijzer ø150, 200 en 400mm
 • Vullen van buitenwerking gesteld drinkwaterleidingen
 • Uitvoeren van grondwerk onder saneringscondities
 • Toepassen groeiplaatsverbetering rondom bestaande (monumentale) bomen
 • Aanbrengen nieuwe bestrating
 • Buitenruimte voorzien van nieuw straatmeubilair

Het project dient te worden uitgevoerd conform een vooraf vastgesteld BLVC-plan waarin de fasering, omleidingsroutes en weekendafsluitingen zijn vastgelegd. Communicatie met de omgeving en de nevenaannemers binnen het projectgebied is van groot belang om dit project succesvol te laten zijn.

We gaan deze uitdaging samen onze opdrachtgevers Waternet en gemeente Amsterdam graag aan!