Herinrichting en rioolvervanging Grassenbuurt fase 2 te Rotterdam

Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Duur van het werk
juni 2020 t/m oktober 2021
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 1.587.000,–

Van de gemeente Rotterdam hebben wij opdracht gekregen voor uitvoering van bestek 1-W-21258-19 “Herinrichting en rioolvervanging Grassenbuurt fase 2”.
Het werk is na een openbare aanbesteding op basis van laagste prijs aan ons gegund.

Het project Grassenbuurt fase 2 betreft het verwijderen van het bestaande riool, het aanleggen van een GWA en HWA-DIT riool en het vernieuwen van de bestratingen in de wijk.

De werkzaamheden ten behoeve dit project bestaan in hoofdzaak uit:

  • Het verwijderen van elementenverhardingen
  • Het verwijderen van asfaltverharding
  • Het verwijderen van riolering
  • Het aanbrengen van riolering
  • Het aanbrengen van huis- en kolkaansluitingen
  • Het aanbrengen van elementen verharding
  • Het aanbrengen van asfaltverharding
  • Het verwijderen en aanbrengen van verkeersborden
  • Het verwijderen en aanbrengen van straatmeubilair
  • Het verrichten van grondwerk

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Blauwgras en omgeving in de Grassenbuurt het deelgebied Prins Alexander te Rotterdam.