Herinrichting Indische Buurt, kwadrant 1 te Vlaardingen

Opdrachtgever
Gemeente Vlaardingen
Duur van het werk
augustus 2023 t/m mei 2024
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 3.444.000,–

Op 7 juni 2023 hebben wij van de gemeente Vlaardingen de opdracht ontvangen voor de uitvoering van bestek W22-40045-BT-01
“Herinrichting Indische buurt, kwadrant 1 te Vlaardingen”. Onze inschrijfprijs gecombineerd met ons Plan van Aanpak welke bij aanbesteding is ingediend is door de opdrachtgever als inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding aangemerkt.

Het project betreft het verwijderen van de bestaande verhardingen en riool, het aanleggen van een GWA en HWA-riool, de aanleg van een duiker het vernieuwen van de bestratingen, het aanbrengen van asfaltverhardingen en het aanbrengen van groenvoorzieningen.
Dit alles in een wijk die eind jaren vijftig, begin jaren zestig van de vorige eeuw is gebouwd.

De werkzaamheden ten behoeve dit project bestaan in hoofdzaak uit:

  • het uitvoeren van opbreekwerkzaamheden;
  • het uitvoeren van grondwerken;
  • het uitvoeren van leidingwerken;
  • het uitvoeren van verhardingswerken;
  • het aanbrengen van wegbebakening;
  • het aanbrengen van groenvoorzieningen;
  • het aanbrengen van drainage;
  • het uitvoeren van overige en algemene werken.