Herinrichting Joke Smitsingel e.o. te Assendelft

Opdrachtgever
Gemeente Zaanstad
Duur van het werk
november 2020 – oktober 2021
Soort werk
GWW

De gemeente Zaanstad heeft ons opdracht gegeven voor de uitvoering van het werk “Herinrichting Joke Smitsingel e.o. te Assendelft”.

Het project Herinrichting Joke Smitsingel betreft het herinrichten van de wijk en het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel in een deel van de wijk.

Dit project is tot stand gekomen middels een zogeheten bouwteam. In de afgelopen maanden hebben wij, samen met de gemeente Zaanstad, hard gewerkt in dit bouwteam. Er is een ontwerp opgesteld, diverse onderzoeken zijn uitgevoerd en er is contact geweest met de buurt.
Nu kunnen wij melden dat de uitvoeringsovereenkomst is getekend en wij buiten aan de slag kunnen! Het bouwteam is ons destijds gegund op basis van een goed plan van aanpak. Wij hebben goed gescoord op de punten: klimaatbestendig ontwerp, duurzame materialen en duurzame uitvoering.

De werkzaamheden ten behoeve dit project bestaan in hoofdzaak uit:

 • Het verrichten van opruim- en rooiwerkzaamheden
 • Het verwijderen van straatwerk
 • Het vervangen en aanpassen van riolering en huisaansluitingen
 • Het uitvoeren van grondwerkzaamheden
 • Het aanbrengen van elementenverharding
 • Het aanbrengen van klimaat adaptieve voorzieningen
 • Het verwijderen en aanbrengen van openbare verlichting
 • Het rooien van bomen en beplanting
 • Het verwijderen en vervangen van meubilair (bebording, afvalbak, banken, palen e.d.)
 • Werkzaamheden op particulier terrein grenzend aan openbaar gebied in opdracht van bewoners
 • Overige werkzaamheden

De eerste nieuwsbrief voor het project Joke Smitsingel e.o is een feit!

Een goede samenwerking staat bij ons hoog in het vaandel. Dit blijkt uit onze deelname aan het traject: “Samenwerken en Vertrouwen” die door de gemeente Zaanstad is geïnitieerd. Het doel van het traject is komen tot minder gedoe. Want gedoe, oftewel een slechte samenwerking, leidt tot een inefficiënte uitvoering van de opgave. Zie bijgevoegd filmpje.

Gemeente Zaanstad: Het wantrouwen waar we de afgelopen jaren veel mee te maken hebben gehad, krijgt nu een andere vorm. De opdrachtgever heeft vertrouwen in dit project en dat is gezamenlijk opgebouwd.

Tussentijdse evaluatie: Iedereen is positief aan het project begonnen en de samenwerking loopt tot op heden soepel en positief en de verwachting is dat we dat zo blijven voortzetten.

YouTube: Zo werken we aan een betere samenwerking met grond-, weg- en waterbouwaannemers!