Herinrichting Maria van Hongarijedreef te Utrecht

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht
Directie
Gemeente Utrecht
Aanneemsom
€ 542.300,–

Bestek 132SW12 “Herinrichting Maria van Hongarijedreef te Utrecht ” is op 2 april 2013 door Kroeze Infra bv aangenomen. De herinrichting van de Maria van Hongarijedreef  omvat het woonrijp maken van een stadsvernieuwingsproject  en het aanpassen van de aansluiting met de Donaudreef. De werkzaamheden zijn bouwvolgend uitgevoerd.

  • het opbreken van de bestaande verharding;
  • het opbreken van bestande kolken en kolkaansluitleidingen;
  • het uitvoeren van grondwerk;
  • het aanleggen van afwateringsvoorzieningen;
  • het aanbrengen van elementen- en asfaltverharding;
  • groenwerkzaamheden;
  • werkzaamheden van algemene aard;
  • het onderhouden van bovengenoemde werken