Herinrichting Parklaan – Kievitlaan te Eindhoven

Duur van het werk
06-01-2014 tot 27-03-2015
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 2.157.000,–

Op 1 november 2013 heeft Kroeze Infra bv de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van bestek 742001001.

Het project behelst het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel over een traject van ca. 1,5 kilometer.

De werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit:

  • Uitvoeren van grondsanering
  • Verrichten van grondwerk
  • Verwijderen van verhardingen
  • Verwijderen van funderingen
  • Verwijderen van rioleringen en openbare verlichting
  • Aanbrengen van verhardingen, funderingen, openbare verlichting, buis- en kolkaansluiting

Het project is opgedeeld in ca. 8 fasen om de overlast tot de aangrenzende percelen tot een minimum te beperken.

Het project is o.a. verworden op EMVI-criteria waarbij duurzaamheid een grote rol speelde.
Kroeze Infra focust zicht hierbij sterk op het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Samen met het project “herinrichting Brussellaan-Turnhoutlaan” is dit project momenteel in uitvoering.
Mede door de gunstige ligging ten opzicht van elkaar, kan er tijdens de uitvoering van beide projecten synergie voordeel worden behaald.
Door de werkzaamheden slim in te steken (Lean), bevordert dit het beperken van CO2 uitstoot, wat weer bijdraagt aan de duurzaamheid.

De herinrichting van de Parklaan is bijna klaar, na 20 oktober 2014 begint de laatste fase: de Kievitlaan tussen de Parklaan en Tongelresestraat. Klik hieronder om het hele artikel te lezen;