Herinrichting Schoolstraat – Talmastraat te Leerdam

Opdrachtgever
Stichting KleurrijkWonen
Duur van het werk
April 2014 – December 2016
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 3.357.000,-

Midden in Leerdam ontwikkelt de opdrachtgever een nieuwe woonwijk met 83 hoogwaardige woningen. Kroeze verzorgt in eerste instantie het bouwrijp maken van het gebied en nadat de woningen zijn gebouwd levert Kroeze het gebied woonrijp op. Tijdens het bouwrijp maken wordt onder andere een watergang aangelegd, een voetgangersbrug gebouwd en de riolering voor het gebied aangelegd. Tijdens het woonrijp maken wordt de bestrating aangelegd, verlichting en straatmeubilair geplaatst en wordt de groenvoorziening binnen het gebied afgewerkt.

Dit is het eerste project voor Kroeze dat wordt uitgevoerd op basis van de UAV-GC. Dit houdt in dat we het gehele traject van ontwerp tot en met uitvoering voor de opdrachtgever verzorgen. Uitdaging hierbij is het verkrijgen van vergunningen en het afstemmen van de werkzaamheden met de bouwkundig aannemer.

Op dit moment zijn we druk bezig met het afronden van het ontwerp en bezig met de voorbereiding voor het uitvoeren van saneringswerkzaamheden. De grond in het gebied is namelijk verontreinigd en moet eerst worden gesaneerd alvorens we het gebied bouwrijp kunnen maken. De eerste werkzaamheden die we gaan uitvoeren zijn het verwijderen van de funderingen van de oude woningen, het uitvoeren van saneringswerkzaamheden en het aanbrengen van voorbelasting.