Herinrichting Sluisjesdijkpier te Rotterdam

Duur van het werk
06-01-2014 tot 20-08-2014
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 1.298.000,–

Op 31 oktober 2013 heeft Kroeze Infra bv de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van bestek i000457 in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam.

Het project behelst het aanbrengen van nieuwe bestratingen, het aanbrengen van een nieuw fietspad en nieuwe asfaltverhardingen.

De werkzaamheden bestaat in hoofdzaak uit:

  • Uitvoeren van grondwerkzaamheden onder 3T condities
  • Verwijderen van elementen,- en asfaltverhardingen
  • Het aanbrengen van asfalt- en elementenverhardingen
  • Het aanbrengen van openbare verlichting
  • Het uitvoeren van groenwerkzaamheden

Het project is opgedeeld in ca. 8 fasen. Bereikbaarheid van aangrenzende bedrijven speelt een belangrijke rol. De Sluisjesdijkpier is 24/7 in bedrijf. Kroeze Infra is in staat om hier prima mee om te gaan. Ontzorgen van de opdrachtgever is een speerpunt.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder 3T condities. Dankzij onze BRL7000 certificaat is dit geen enkel probleem.
Bijkomende uitdagingen zijn de NGE’s (niet gesprongen explosieven). In nauwe samenwerking met de betrokken bedrijven en personen wordt dit tot een goed einde gebracht.