HOV2 Montgomerylaan – Churchillaan te Eindhoven

Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven
Duur van het werk
18 mei 2015  29 juli 2016
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 4.555.000,- 

Op 11 maart 2015 is het project HOV2 Montgomerylaan – Churchilllaan te Eindhoven gegund aan Kroeze Infra bv.

Het werk bestaat uit vier deelbestekken:
Bestek 379030101 – Algemene werkzaamheden
Bestek 379020101 – Bushalte WCW
Bestek 379030101 – Civiel
Bestek 379030201 – Groenvoorziening

Het werk wordt 11 fases uitgevoerd. Het werk is gelegen op een drukke doorgaande route nabij het Catharina Ziekenhuis. De bereikbaarheid van het ziekenhuis en de doorstroming van het overige verkeer is van groot belang. Daarom is er voor het werk een uitgebreid verkeersplan opgesteld met omleidingsroutes om e.e.a. te waarborgen.

Bijzonder in het project is de aanleg van een bushalte. De bushalte bestaat uit een betonvloer met daarop een staalconstructie met een glazen dak. Het ontwerp is door de opdrachtgever gemaakt, de engineering moet door Kroeze Infra worden verzorgd.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit;

Bestek 379030101 – Algemene werkzaamheden
• het treffen van de benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen, inclusief tijdelijke verkeersregelinstallaties, afzettingen en omleidingsroutes
• het aanleggen en opbreken van tijdelijke doorsteken
• het aanleggen en opbreken van (tijdelijke) bushaltes
• het inrichten en opruimen van het werkterrein en het ketenpark algemene werkzaamheden

Bestek 379020101 – Bushalte WCW
• het uitvoeren van grondwerk
• het aanbrengen van in het werk gestort betonnen fundering
• het aanbrengen van een geprefabriceerde en geconserveerde staalconstructie
• het aanbrengen van hemelwaterafvoer
• het aanbrengen van dakbeglazing
• het aanbrengen van verlichting in de dakconstructie
• het engineeren van voornoemde onderdelen

Bestek 379030101 – Civiel
• het opbreken van asfalt
• het aanbrengen van asfalt
• het opbreken van kantopsluiting
• het aanbrengen van kantopsluiting
• het opbreken van gootlagen
• het aanbrengen van gootlagen
• het opbreken van riolering
• het aanbrengen van riolering
• het opbreken van kolken
• het aanbrengen van kolken
• het opbreken van elementenverharding
• het aanbrengen van elementenverharding
• het opbreken van betonverharding
• het aanbrengen van betonverharding
• het opbreken van funderingen
• het aanbrengen van funderingen
• het verrichten van grondwerk
• het verwijderen van bebording / meubilair
• het aanbrengen van bebording / meubilair
• het verwijderen van openbare verlichting
• het aanbrengen van openbare verlichting

Bestek 379030201 – Groenvoorziening
• het uitvoeren van grondwerk en -bewerkingen
• het uitvoeren van bemestingswerkzaamheden
• het leveren en planten van beplanting
• het leveren en planten van bomen (inclusief 3 jaar nazorg)
• het uitvoeren van zaaiwerkzaamheden