Onderhoud en reconstructie N344 te Apeldoorn – Deventer

Opdrachtgever
Provincie Gelderland
Duur van het werk
april 2021 t/m
november 2021
Soort werk
GWW

Wij hebben opdracht gekregen voor de uitvoering van het werk “Onderhoud en reconstructie N344 Apeldoorn – Deventer”.

Het project Onderhoud en reconstructie N344 betreft het groot onderhoud aan de N344 tussen Apeldoorn en Deventer. Het asfalt wordt vervangen er worden diverse rotondes aangepakt en er wordt een onderhoud uitgevoerd aan een onderdoorgang.

Wij voeren, in opdracht van De Jong Zuurmond, een deel van deze werkzaamheden uit.
Wij zijn verantwoordelijk voor het grond- en straatwerk en het voorbereiden t.b.v. de asfaltverhardingen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

De werkzaamheden ten behoeve van het totale project bestaan uit:

 • Opnemen van straatwerk
 • Verwijderen van markeringen
 • Frezen van asfaltverhardingen
 • Opbreken van asfaltverhardingen
 • Uitvoeren van grondwerk
 • Asfalteringswerkzaamheden
 • Aanbrengen van straatwerk
 • Aanbrengen van funderingen
 • Aanbrengen markeringen
 • Afwerken bermen
 • Het vervangen van detectielussen
 • Werkzaamheden aan openbare verlichting
 • Onderhoud kunstwerken
 • Toepassen verkeersmaatregelen