Reconstructie Haagwinde te Alphen aan den Rijn

Opdrachtgever
Gemeente Alphen aan den Rijn
Duur van het werk
december 2021 t/m december 2022
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 2.525.000,–

Van de gemeente Alphen aan den Rijn hebben wij opdracht gekregen voor uitvoering van contract 2782 “UAV-gc Reconstructie Haagwinde”. Het werk is na een openbare aanbesteding op basis van EMVI aan ons gegund. Het EMVI plan bestond uit de onderdelen Omgevingsmanagement, “Kwaliteit en Samenwerking” en “Risico’s en kansen”. In dit UAV-gc project zijn wij ook verantwoordelijk voor het opstellen van het ontwerp.

De werkzaamheden ten behoeve dit project bestaan in hoofdzaak uit:

 • onderzoeken en engineering;
 • opruimwerkzaamheden en voorbereidende werkzaamheden;
 • het verwijderen van elementenverhardingen;
 • het verwijderen van bomen en overige groenvoorzieningen;
 • het verwijderen van riolering;
 • het verrichten van grondwerk;
 • het aanbrengen van PVC riolering;
 • het aanbrengen van huis- en kolkaansluitingen
 • het aanbrengen van elementenverhardingen;
 • het aanbrengen van bitumineuze verhardingen;
 • het aanbrengen van bomen en overige groenvoorzieningen;
 • het aanbrengen van straatmeubilair;

Tijdens de werkzaamheden zullen een omgevingsmanager en omgevingsapp worden ingezet.

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Haagwinde en Zeewinde in de gemeente
Alphen aan den Rijn.