Reconstructie riolering Grevelingenweg te Dordrecht

Opdrachtgever
Gemeente Dordrecht
Directie
AGEL adviseurs
Aanneemsom
€ 208.300,–

Bestek SBH-102011 “Reconstructie riolering Grevelingenweg te Dordrecht is op 1 juli 2013 door Kroeze Infra bv aangenomen. De reconstructie riolering Grevelingenweg omvat het  aanbrengen van een riolering van betonbuizen diamete Ø400 en Ø500 mm, het gedeeltelijk verwijderen en gedeeltelijk volschuimen van het bestaande riool, het aanbrengen van funderingen en het aanbrengen van de bestrating. De werkzaamheden zijn dusdanig uitgevoerd dat de aanliggende bedrijven altijd bereikbaar waren.

  • opbreekwerkzaamheden asfalt- en elementenverharding en bijbehorende kantopsluitingen;
  • rioleringswerkzaamheden, aanpassen straatafwatering;
  • verhardingswerkzaamheden elementenverharding op funderingslagen en bijbehorende kantopsluitingen;
  • bijkomende werkzaamheden;
  • werkzaamheden in en met verontreinigde grond op basis van basisklasse.