Renovatie park De Bult te Leiden

Opdrachtgever
Gemeente Leiden
Directie
Gemeente Leiden
Aanneemsom
€ 538.300,–

Bestek 11-31 “Renovatie park De Bult te Leiden” is op 1 maart 2012 door Kroeze Infra bv aangenomen. De renovatie van park De Bult omvat het ophogen en herstellen van gazons, het ontgraven van watergangen, het herstellen van de paden en de ATB-route,  het plaatsen van een brug en beschoeiingen en het planten van bomen en sierplantsoen.

  • voorbereidende werkzaamheden;
  • opruimwerkzaamheden;
  • uitvoeren van grondwerk;
  • verwijderen en aanbrengen van funderingen;
  • opbreken en aanbrengen van bitumineuze verhardingen;
  • aanbrengen brugconstructie en damwand;
  • uitvoeren van beplantingswerkzaamheden;
  • uitvoeren van overige algemene werken.

Het werk is gelegen op een voormalige vuilstortplaats, het grondwerk is uitgevoerd onder BRL 7000 protocol 7001 veiligheidsklasse 3T.