Herinrichting De Driften te Nieuwegein

Opdrachtgever
Gemeente Nieuwegein
Duur van het werk
januari 2019 – mei 2019
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 378.000,–

In opdracht van de gemeente Nieuwegein zijn wij gestart met de uitvoering van bestek 18NW03802BE-01 “Herinrichting De Driften te Nieuwegein”.

De werkzaamheden omvatten het vervangen van de verouderde bestrating door een nieuwe.
De bestrating krijgt hierdoor weer een nette, moderne uitstraling. Om de overlast voor de bewoners tot een minimum te beperken worden de werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

Het uit te voeren werk is gelegen aan de Hoevedrift, Kasteeldrift, Kloosterdrift en Burchtdrift te Nieuwegein.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Opruimwerkzaamheden
 • Opnemen van open verhardingen
 • Opnemen van kantafsluitingen
 • Opnemen van bestaande kolken en kolkaansluitingen
 • Verrichten van grondwerkzaamheden
 • Aanbrengen van open verhardingen
 • Aanbrengen van kantopsluitingen
 • Aanbrengen van kolken en kolkaansluitingen
 • Aanbrengen van groenwerkzaamheden
 • Leveren van kantopsluitingen vervaardigd van ‘duurzaam beton’
 • Leveren van elementenverhardingen vervaardigd van ‘duurzaam beton’
 • Toepassen van verkeersmaatregelen