Riolering en herinrichting Beken- en Merenbuurt te Zaandam

Opdrachtgever
Gemeente Zaanstad
Duur van het werk
januari 2022 t/m december 2022
Soort werk
GWW
Aanneemsom
€ 4.333.000,–

Van de gemeente Zaanstad hebben wij opdracht gekregen voor uitvoering van bestek 1-2021 “Riolering en herinrichting Beken- en Merenbuurt fase 1  ’t Kalf te Zaandam”.

Het gunningscriterium voor deze aanbesteding was de inschrijving met de “beste prijs-kwaliteitsverhouding”. Onze inschrijfprijs gecombineerd met ons Plan van Aanpak welke bij aanbesteding is ingediend is door de opdrachtgever als inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding aangemerkt. Wij hebben het beste gescoord op de punten: prijs, BVC (Bereikbaarheid, Veiligheid. Communicatie) en CO2-presatieladder.

Het project betreft het verwijderen van de bestaande verhardingen en riool, het aanleggen van een GWA en HWA-riool, het vernieuwen van de bestratingen, het aanbrengen van asfaltverhardingen en het aanbrengen van openbare verlichting.

De werkzaamheden ten behoeve dit project bestaan in hoofdzaak uit:

  • het leggen van betonriool diam. 300 en 600 mm: 20 m
  • het leggen van PVC-riool diam. 250 t/m 400 mm: 420 m
  • het leggen van onderheid GVK-riool diam. 350 en 450 mm: 995 m
  • het aanbrengen van elementenverharding: 550 m2
  • het aanbrengen van asfaltverharding (fietspad): 525 m2
  • het aanbrengen van asfaltverharding (rijbaan): 550 m2
  • het (ver)plaatsen van lichtmasten, incl. leggen voedingskabel: 148 st

Het uit te voeren werk is gelegen in de Beken- en Merenbuurt (wijk ’t Kalf) te Zaandam.